Kostskole for elever på HF i Nørre Nissum

Er du elev på HF i Nørre Nissum, kan du bo på uddannelsens kostskole. Som kostskoleelev er du en del af et forpligtende fællesskab, hvor du kan være sammen med dine venner fra kostskolen det meste af døgnet. Kom gerne ud og oplev kostskolelivet på egen krop.

Hvorfor bo på kostskolen?

Kostskolemad

Masser af tid med studiekammeraterne

Du spiser sammen med dine studiekammerater, og du kan være sammen med dem i meget af fritiden, hvor der er frivillige og obligatoriske aktiviteter, og hvor I kan slappe af sammen i kostskolens dagligstue med et brætspil eller et spil billard.

De ansatte er der for dig

Ud over de andre kostskoleelever vil der også være en ansat fra kostskolen til stede meget af tiden. Du kan snakke med os om meget forskelligt – skolen, praktiske råd, personlige spørgsmål mm. Du kan altid få fat på os ved at ringe til kostskolens vagttelefon 8755 3306.

At bo på kostskolen

 • Kostskolen er lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien. Vi lukker ned kl. 17 sidste skoledag inden ferierne og åbner igen kl. 15.00 dagen før første skoledag.

  Det er muligt at være på kostskolen i dagene omkring Kristi Himmelfart og Pinse. I skal lave mad til jer selv de dage.

 • Indflytning

  Ved indflytning henviser vi til den lejekontrakt, du har underskrevet. Tillæg til lejekontrakten for et kostskoleværelse (pdf)

  Du skal som udgangspunkt ikke melde flytning til folkeregistret, da du indimellem er hjemme i weekenderne. Kommer du fra Færøerne, Grønland eller udlandet, skal du dog melde flytning. Husk at medbringe dit sundhedskort.

  Fraflytning

  Ønsker du at flytte værelse i løbet af opholdet på skolen, kan det kun ske efter aftale med kostskolelederen. Det koster 1260 kr. Pengene skal dække udgifter til maling af værelset. Flytter du værelse, eller flytter du helt væk fra kollegiet, skal du melde flytning med seks ugers varsel til den første i måneden. Du kan hente opsigelsen her eller få den udleveret ved kostskolelederen. Blanket til opsigelse af et kostskoleværelse (pdf)

 • Vi vægter fællesskabet højt, og i fritiden vil der derfor både være frivillige og obligatoriske aktiviteter.

  Hver aften spiser vi aftensmad sammen, og der vil derefter være forskellige aktiviteter, som bliver arrangeret af en ansat eller af kostskoleeleverne. Det er nogle gange obligatorisk at deltage i aktiviteten. Oftest er det dog frivilligt.

  Kostskolen har nogle brætspil, man kan bruge, vi har Nintendo switch i dagligstuen, og vi har billardbord. Vi har også udendørs spil, og vi har mountainbikes til en tur i Klosterheden og sup-boards til en tur på fjorden.

  Der er også mulighed for at bruge skolens faciliteter. Du må svømme i svømmehallens åbningstid og bruge træningsrummet gratis, når du har fået en introduktion til rummet.

  Hver aften mellem kl. 17.15 og 18.00 er der fordybelsestid. Her er der ro på kostskolens gange, og der er mulighed for ro til lektier og gruppearbejde i kantinen og på biblioteket. Her er det også helt accepteret at sige, at man lige har brug for ro.

   

 • Hverdagen

  Kostskolens liv hænger nøje sammen med hf, og vi begynder ikke kun der, hvor skoledagen slutter. Vi har et kærligt øje på jer i løbet af dagen og aftenen – vi er med til dagens måltider, vi bevæger os rundt på fællesarealerne, og du kan altid få fat på en af de ansatte.

  Det er obligatorisk at møde til måltiderne, og vi mødes hver mandag kl. 15.30-16.30 til kostskolemøde, hvor der bliver givet beskeder, og vi har en rengøringstjans og gangmøder. Derudover er der 1-2 aftener om måneden, hvor der er en aktivitet, alle skal deltage i.

  Vi har dermed en struktur i hverdagene, men den er ikke mere fast, end at vi kan være spontane og gerne tager mod gode idéer til aktiviteter. Vi skal vide det, hvis I ikke er på skolen på et tidspunkt i løbet af ugen omkring måltiderne, og hvis I ikke sover på jeres værelse.

  Det forpligtende fællesskab er grundfundamentet på kostskolen. Det er positiv fælles skabelse, hvor man både yder noget til fællesskabet, men også får så uendeligt meget igen. Vi møder hinanden med lydhørhed, anerkendelse og hjælpsomhed og ser hinanden som ligeværdige med respekt for forskelligheder.

  Weekenden

  Ønsker du at blive på kostskolen i weekenden, skal du skrive dig på weekendlisten senest torsdag kl. 8.30.

  I weekenden vil der altid blive tilbudt aktiviteter. 

  Gæster

  Gæster er meget velkomne. Som kostskoleelev har du ansvar for, at dine gæster overholder skolens regler.

  Forældre, søskende og venner må gerne spise med til måltiderne, hvis du sørger for at melde dem til måltidet på forhånd (senest dagen før). Det koster 40 kr. pr. person.

 • På kostskolen har vi en ABC, hvor du kan læse lidt om, hvordan det er at gå på kostskolen, og hvor du kan se, hvordan en normal uge ser ud, når man er kostskoleelev.

  ABC’en kan du se her

 • Som kostskoleelev skal du deltage i tre daglige måltider i kantinen. Vi serverer en sund og varieret kost med fokus på lækre lokale råvarer, der primært er økologiske. Vi spiser i kantinen og vægter fællesskabet omkring måltiderne. Det gælder især aftensmaden, hvor vi holder almindelig bordskik. Til de to andre måltider skal det hænge fornuftigt sammen med skolegangen.

  Tidspunkterne for maden er:

  • Morgenmad kl. 7.30-8.30, obligatorisk tjek-ind i katinen.
  • Frokost kl. 11.35-12.05
  • Aftensmad kl. 18.00-18.30

  Herudover er der eftermiddagsmad kl. 13.45, og du kan tage altid knækbrød, frugt og gulerødder.

  I weekenderne får du selvfølgelig også mad. Her skal man melde sig til måltiderne senest kl. 8.30 torsdagen før weekenden. Der er også køkkener på gangene. De fungerer som en slags tekøkken for kostskoleeleverne. Du skal rydde op efter dig selv, når du har været i køkkenet.

 • Den årlige egenbetaling er 36.720 kr., der skal betales i 10 rater. Den årlige egenbetaling for skoleåret 2024-2025 bliver 37.000 kr.

  Er du under 18 år, er prisen afhængig af dine forældres indkomstgrundlag.

  Hvis du har flere spørgsmål til økonomi og betaling, er du velkommen til at kontakte: Mia Maria Rostgaard Mikkelsen på telefon 87 55 09 12 eller e-mail mirm@via.dk

  For at blive optaget på kostskolen skal du have lang transporttid. Opfylder du ikke denne betingelse, kan du dog optages alligevel, hvis særlige forhold gør sig gældende. Læse mere i pdf'en "Læs mere om betalingen".

 • Kostskolen hænger helt naturligt sammen med HF i Nørre Nissum. Derfor gælder skolens studie- og ordensregler også på kostskolen. Overholdes de ikke, kan det medføre sanktioner.

  Rengøring

  Du skal selv holde dit værelse rent. Skolens rengøringspersonale gør badeværelserne og køkkenerne rene på gangene. Du skal sortere dit affald, som det bliver vist på gangene.

  Du har nogle tjanser i løbet af skoleåret. Du har bl.a. køkkenvagter, hvor du skal tørre borde af efter frokost og aftensmad. Der vil blive udarbejdet en vagtplan. Derudover har du sammen med din gang et område, du skal gøre rent hver 14. dag, og du skal være med til at rydde op i køkkenet og opholdsstuen på din gang.

  Ro

  Du må høre musik på dit værelse med en styrke, der ikke generer andre. Søndag til torsdag skal der være ro efter kl. 23.00. Fredag og lørdag skal der være ro efter kl. 01.00.

  Overnatter du ikke på kostskolen på en hverdag, skal kostpersonalet vide det senest kl. 18.00 samme dag.

  Alkohol og euforiserende stoffer

  Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller holde fester fra søndag til torsdag på skolens område. Derudover er de første 14 dage af skoleåret alkoholfri, ligesom du heller ikke må drikke alkohol i eksamensperioden. Alkoholprocenten må højest være 5%. Overtrædes reglerne gentagne gange, kan ens lejemål blive opsagt uden varsel. Vi henviser videre til skolens studie- og ordensregler.

  Der er ingen tolerance i forhold til indtagelse af euforiserende stoffer.

  Rygning

  Kostskolen er tobaksfri. Det vil sige, at man ikke må anvende tobak på skolens matrikel, hverken til hverdag eller til fester. Det gælder også på værelserne. Det er både cigaretter, e-cigaretter, Puff bars, vandpibe, snus mm.

  Dyr

  Det er forbudt at have husdyr.

  Forsikring

  Bliver noget stjålet fra dig, skal du anmelde det via din families forsikringsselskab. Vi anbefaler, at du/dine forældre har en familieforsikring, og at du derudover har en privat ulykkesforsikring. 

 • Er du syg på en skoledag, skal du give morgenvagten besked inden kl. 8.00. Lider du af en alvorlig/kronisk sygdom, skal kostskolelederen vide det, også hvis du tager receptpligtig medicin.

 • Kostskolens vision
  I livet på kostskolen ønsker vi at støtte vores kostskoleelever i at blive livsduelige. Med det forstår vi, at man med og som sig selv, alene og sammen med andre, kan tage de for ens livsførelse rigtige valg i og på tværs af uddannelse, kostskole og fritid.

  Vi ønsker, at kostskoleeleverne i det nære og det fjerne udvikler samfundsengagement som delagtige og handlekraftige unge. Vi har fokus på eleverne som handleduelige individer i en skolekultur, der også rækker videre ud i verden og støtter eleverne i at tage ansvar for fællesskaber, fordi de tror på egne ressourcer og evner i forhold til at være i verden.

  Vi ønsker, at livet som kostskoleelev er aktivt, idérigt, mangfoldigt, nært og inkluderende.

  Vi tror på, at når vi alle tager del i forpligtende fællesskaber og løfter i flok, så kan næsten alt lykkes både i relation til uddannelse, kostskole og fritid.

  Kostskolens værdigrundlag
  Det forpligtende fællesskab er grundfundamentet på kostskolen, og det udgør en rød tråd i samtlige værdier. Gennem en fortsat opmærksomhed på det at være sammen i et forpligtende fællesskab arbejder vi frem mod, at det bliver en selvfølgelig del af livet på kostskolen.

  For at engagere sig i et fællesskab skal det give mening, og der kan være behov for hjælp for at nå dertil. Det handler ikke blot om at være sammen, men om at skabe noget at være fælles om. Vi skal skabe vores skole. Det forpligtende fællesskab er nemlig positiv fælles skabelse, hvor man både yder noget til fællesskabet, men også får så uendeligt meget igen.

  Vi har alle et ansvar for, at det forpligtende fællesskab kommer til at blomstre, og det er afgørende vigtigt, at:

  • Vi møder hinanden med lydhørhed, anerkendelse og hjælpsomhed.
  • Vi ser hinanden som ligeværdige med respekt for forskelligheder.
  • Forældre bakker op om elevernes skolegang og indgår som en aktiv samarbejdsressource.
  • Vi overholder aftaler og forpligtelser på kostskolen og uddannelsen.
  • Vi støtter hinanden i at handle og leve bæredygtigt og sundt afstemt til kontekst og muligheder.
  • Vi følger kostskolens og uddannelsens regler og møder rettidigt.
  • Vi respekterer kostskolen som værende et hjem for os hver især samtidigt med, at vi støtter hinanden i at møde omverdenen nysgerrigt, med åbenhed og interesse.
  • Kostskolen og lokalsamfundet gør gensidig brug af hinanden i fællesskabende aktiviteter.
  • Vi inddrages i og initierer selv til delagtighed i beslutningsprocesser og udvalg.

Andre muligheder

Vil du gerne bo tæt på hf-uddannelsen, men ønsker du ikke at være kostskoleelev?

Kun fem minutters gang fra hf-uddannelsen ligger Brunsgård og Ad. L. Hansen kollegierne. Her er det muligt enten at bo på et værelse eller i en lejlighed. Der er forskellige størrelser og priser. Kollegierne administreres af Gitte Birch, telefon 52 24 74 19.

Læs mere om kollegierne

Nyheder

Læs seneste nyheder fra Kostskolen

2024

 

Har du spørgsmål?

ASHL
 • Annelis Strange Hansen

 • Pædagogisk medarbejder, koordinator for trivsel og studiestøttende tiltag
 • T: +45 87 55 33 50
Kontakt Annelis
JBOR
 • Josefine Borup

 • Pædagogisk medarbejder
 • T: +45 87 55 32 87
Kontakt Josefine
HAA
 • Karen Haahr Larsen

 • Pædagogisk medarbejder og kostskoleleder
 • T: +45 87 55 32 84
Kontakt Karen
Karen Louise
 • Karen Louise Krogsgaard

 • Pædagogisk medarbejder og pt. barsel
 • T: + 45 87 55 32 61
Kontakt Karen Louise
MM
 • Mia Maria Rostgaard Mikkelsen

 • Koordinator Kostskolen
 • T: +45 87 55 09 12
 • Lokalekoordinator og kostskoleadministration
Kontakt Mia
PVEN
 • Peter Venø

 • Pædagogisk medarbejder og underviser på Musikakademiet
 • T: +45 87 55 32 62
Kontakt Peter