Kostskole for elever på HF i Nørre Nissum

Er du elev på HF i Nørre Nissum, kan du bo på uddannelsens kostskole. Som kostelev er du en del af et forpligtende fællesskab, hvor du kan være sammen med dine venner fra kostskolen det meste af døgnet. Kom gerne ud og oplev kostskolelivet på egen krop.

Hvorfor bo på kostskolen?

3 Elever der bor på HF i Nørre Nissum

Masser af tid med studiekammeraterne

Du spiser sammen med dine studiekammerater, og du kan være sammen med dem i meget af fritiden, hvor der er frivillige og obligatoriske aktiviteter, og hvor I kan slappe af sammen i kostskolens dagligstue med et brætspil eller et spil billard.

De ansatte er der for dig

Ud over de andre kostelever vil der også være en ansat fra kostskolen til stede meget af tiden. Du kan snakke med os om meget forskelligt – skolen, praktiske råd, personlige spørgsmål mm. Du kan altid få fat på os ved at ringe til kostskolens vagttelefon 8755 3306.

At bo på kostskolen

 • Kostskolen er lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien. Dog må I være her første og sidste uge af sommerferien, hvor der ikke bliver serveret mad eller holdt opsyn med jer. Vi lukker ned kl. 17 sidste skoledag inden ferierne og åbner igen kl. 15.00 dagen før første skoledag. Det er muligt at være på kostskolen i dagene omkring Store Bededag, Kristi Himmelfart og pinse. I skal lave mad til jer selv de dage.

 • Indflytning

  Ved indflytning henviser vi til den lejekontrakt, du har underskrevet. Tillæg til lejekontrakten for et kostskoleværelse (pdf)

  Du skal som udgangspunkt ikke melde flytning til folkeregistret, da du indimellem er hjemme i weekenderne. Kommer du fra Færøerne, Grønland eller udlandet, skal du dog melde flytning. Husk at medbringe dit sundhedskort.

  Fraflytning

  Ønsker du at flytte værelse i løbet af opholdet på skolen, koster det 1.260 kr. Pengene skal dække udgifter til maling af værelset. Flytter du værelse, eller flytter du helt væk fra kollegiet, skal du melde flytning med seks ugers varsel til den første i måneden. Blanket til opsigelse af et kostskoleværelse (pdf)

 • Vi vægter fællesskabet højt, og i fritiden vil der derfor både være frivillige og obligatoriske aktiviteter. Hver aften vil en ansat spise aftensmad med kosteleverne, og der vil derefter være en aktivitet, som man nogle gange skal deltage i og andre gange selv kan vælge, om man vil være med til. Kostskolen har nogle brætspil, man kan bruge, vi har Nintendo switch i dagligstuen, og vi har billardbord. Derudover kan man om sommeren bruge udendørs spil som kongespil og stangtennis. Der er også mulighed for at bruge skolens faciliteter. Du må svømme i svømmehallens åbningstid og bruge træningsrummet gratis, når du har fået en introduktion til rummet. Derudover får du tilskud til kontingent til lokale foreninger (op til 250 kr. pr halvår, dog højest 50% af beløbet). Kom selv med gode ideer til fritidsaktiviteter, så ser vi, om det ikke kan lade sig gøre.

 • Gæster er meget velkomne. Som kostelev har du ansvar for, at dine gæster overholder skolens regler. Forældre, søskende og venner må gerne spise med til måltiderne, hvis du sørger for at melde dem til måltidet på forhånd (senest dagen før). Det koster 35 kr. pr. person.

 • Kostskolens liv hænger nøje sammen med hf, og vi begynder ikke kun der, hvor skoledagen slutter. Vi har et kærligt øje på jer i løbet af dagen og aftenen – vi er med til dagens måltider, vi bevæger os rundt på fællesarealerne, og du kan altid få fat på Annelis eller Karen.

  Vi har en struktur i hverdagene, men den er ikke mere fast, end at vi kan være spontane og gerne tager mod gode idéer til aktiviteter. Vi skal vide det, hvis I ikke er på skolen på et tidspunkt i løbet af ugen omkring måltiderne, og hvis I ikke sover på jeres værelse. Vi nærer gensidig respekt for hinanden, både kosteleverne imellem og mellem kosteleverne og kostskolens personale. Vi respekterer hinandens forskellige holdninger og synspunkter.

 • Som kostelev får du tre daglige måltider i kantinen. Vi serverer en sund og varieret kost med fokus på, at maden skal være ernærende og appetitlig. Vi spiser i kantinen og vægter fællesskabet omkring måltiderne. Det gælder især aftensmaden.

  Tidspunkterne for maden er:

  • Morgenmad kl. 7.30-8.10
  • Frokost kl. 11.35-12.00
  • Aftensmad kl. 18.00-18.30

  Herudover er der mellemmåltider om eftermiddagen og aftenen.

  Til aftensmaden holder vi almindelig bordskik, til de to andre hovedmåltider skal det hænge fornuftigt sammen med skolegangen.

  I weekenderne er der mad lørdag og søndag. Her skal man melde sig til måltiderne senest kl. 12.00 onsdagen før weekenden. Der er også køkkener på gangene. De fungerer som en slags tekøkken for kosteleverne. Du skal rydde op efter dig selv, når du har været i køkkenet.

 • Den årlige egenbetaling er 36.720 kr., der skal betales i 10 rater. Er du under 18 år, er prisen afhængig af dine forældres indkomstgrundlag.

  Hvis du har flere spørgsmål til økonomi og betaling, er du velkommen til at kontakte: Mia Maria Rostgaard Mikkelsen på telefon 87 55 09 12 eller e-mail mirm@via.dk

  For at blive optaget på kostskolen skal du have lang transporttid. Opfylder du ikke denne betingelse, kan du dog optages alligevel, hvis særlige forhold gør sig gældende. Læse mere i pdf'en "Læs mere om betalingen".

 • Kostskolen hænger helt naturligt sammen med HF i Nørre Nissum. Derfor gælder skolens studie- og ordensregler også på kostskolen. Overholdes de ikke, kan det medføre sanktioner.

  Rengøring

  Du skal selv holde dit værelse rent. Skolens rengøringspersonale gør badeværelserne og køkkenerne rene på gangene. Du skal sortere dit affald, som det bliver vist på gangene.

  Du har nogle tjanser i løbet af skoleåret. Du har bl.a. køkkenvagter, hvor du skal tørre borde af efter frokost og aftensmad og hjælpe med at sætte maden væk efter aftensmad. Der vil blive udarbejdet en vagtplan. Derudover skal du også være med til at rydde op på fællesarealerne ved din gang (køkken og opholdsstue) og i dagligstuen ved Theben. Man må godt bytte vagter indbyrdes, men Karen eller Annelis skal have det at vide.

  Ro

  Du må høre musik på dit værelse med en styrke, der ikke generer andre. Søndag til torsdag skal der være ro efter kl. 23.00. Fredag og lørdag skal der være ro efter kl. 01.00.

  Overnatter du ikke på kostskolen på en hverdag, skal kostpersonalet vide det senest kl. 18.00 samme dag.

  Alkohol og euforiserende stoffer

  Der må ikke drikkes alkohol på kostskolen i introperioden (indtil introfesten har været holdt) eller i eksamensperioden. Ifølge skolens studie- og ordensregler er det ikke tilladt at indtage alkohol eller holde fester på hverdage (søndag-torsdag) på skolens område. Du må godt holde en mindre fest i weekenden, men så skal det være aftalt med kostskolens personale senest sidste hverdag inden weekenden. Du må ikke drikke alkohol med en procent over 6 på fællesarealerne. Fra studie- og ordensreglerne: ”Grov eller gentagende overtrædelse af reglerne vil medføre ophævelse af lejekontrakten uden varsel.” Der er ingen tolerance i forhold til indtagelse af euforiserende stoffer. Se yderligere i studie- og ordensreglerne.

  Rygning

  Kostskolen er tobaksfri. Det vil sige, at man ikke må anvende tobak på skolens matrikel, hverken til hverdag eller til fester. Det gælder også på værelserne. Det er både cigaretter, e-cigaretter, vandpibe, snus mm.

  Dyr

  Det er forbudt at have husdyr.

  Forsikring

  Bliver noget stjålet fra dig, skal du anmelde det via din families forsikringsselskab. Vi anbefaler, at du/dine forældre har en familieforsikring, og at du derudover har en privat ulykkesforsikring. 

 • Er du syg på en skoledag, skal du sende en sms inden kl. 8.00 til kostpersonalet. Kostskolepersonalet vil kigge til dig i løbet af dagen. Lider du af en alvorlig/kronisk sygdom, skal kostpersonalet vide det. Det skal de også, hvis du tager receptpligtig medicin.

 • Ønsker du at blive på kostskolen i weekenden, skal du give besked om det til køkkenet senest onsdagen før kl. 12.00.

  I weekenden vil der af og til blive tilbudt en aktivitet. Man må godt holde mindre fester i weekenderne, men det skal være aftalt med kostskolens personale sidste hverdag inden weekenden.

Andre muligheder

Vil du gerne bo tæt på hf-uddannelsen, men ønsker du ikke at være kostskoleelev?

Kun fem minutters gang fra hf-uddannelsen ligger Brunsgård og Ad. L. Hansen kollegierne. Her er det muligt enten at bo på et værelse eller i en lejlighed. Der er forskellige størrelser og priser. Kollegierne administreres af Gitte Birch, telefon 52 24 74 19.

Læs mere om kollegierne

Nyheder

Læs seneste nyheder fra Kostskolen

2022

 

Har du spørgsmål?

Portræt af kvinde
 • Mia Maria Rostgaard Mikkelsen

 • Koordinator Kostskolen
 • T: +45 87 55 09 12
 • Lokalekoordinator og kostskoleadministration
Kontakt Mia
Annelis Strange Hansen, kostskolepædagog VIA hf Nr Nissum
 • Annelis Strange Hansen

 • Pædagogisk medarbejder
 • T: +45 87 55 33 50
Kontakt Annelis
Karen Haahr, kostskolepædagog VIA hf i Nr Nissum
 • Karen Haahr Larsen

 • Pædagogisk medarbejder
 • T: +45 87 55 32 84
Kontakt Karen
JBOR
 • Josefine Borup

 • Pædagogisk medarbejdere
 • T: +45 87 55 32 87
Kontakt Josefine