Søg ind på hf i Nørre Nissum

HF er både for dig, der kommer lige fra 9. eller 10. klasse. Eller, for dig, der har været ude af skolen et par år.

Forudsætning for optagelse

 • Ansøgningsfrist

  Hvis du søger optagelse lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts. Du kan dog allerede fra 1. januar søge om optagelse på optagelse.dk.

  Når du har søgt om optagelse, får du reserveret en plads på uddannelsesinstitutionen. Hvis du har søgt om optagelse på flere uddannelsesinstitutioner i prioriteret rækkefølge, vil du inden 1. maj få svar på hvilken uddannelsesinstitution, du har fået reserveret plads på.

  Når du har været til prøverne i folkeskolens afgangseksamen, og den eller de uddannelsesinstitutioner du søger ind på, har modtaget resultaterne, vurderer de, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse, og dermed har krav på optagelse.

  Krav på optagelse

  For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, skal du:

  • Have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

  Derudover skal du:

  For dig i 9. klasse
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
  • Have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Det vil sige, du skal have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver. 
  For dig i 10. klasse
  • Have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket. Eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
  • Have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse. Have aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
  • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
  • Have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

  Hvad er uddannelsesparathed (UPV)?

  Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

  For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer. 

  Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og i øvrigt opfylder adgangskravene.

  Læs om uddannelsesparathed

 • Ansøgningsfrist

  Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse kan du søge ind på optagelse.dk hele året.

  Krav på optagelse

  Du kan optages uden en optagelsesprøve, hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav efter 9. eller 10. klasse, og søger om optagelse inden 1. marts senest 2 år efter at du har forladt 9. klasse, og senest 1 år efter du har forladt 10. klasse.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, og dermed ikke har retskrav på optagelse, vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. På baggrund af dette vurderer vi dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Optagelsesprøven afholdes på følgende datoer (alle dage kl. 10.00 - 14.00):

 • onsdag den 28. april (kun for elever der på dette tidspunkt ved, at de skal til optagelsesprøver pga. fx manglende fremmedsprog eller prøvefri 9. klasse)
 • fredag den 18. juni
 • mandag den 28. juni
 • tirsdag den 3. august

 

Er du ordblind?

Hvis du søger ind på HF særligt tilrettelagt til elever med ordblindhed, søger du på samme præmisser som alle andre.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp til at søge ind, eller har spørgsmål vedrørende hf, så kontakt os på telefon +45 87 55 32 55 eller mail hfnissum@via.dk

Bemærk også regionens optagelsesregler: https://stx.rm.dk