Søg ind på hf i Nørre Nissum

HF er både for dig, der kommer lige fra 9. eller 10. klasse. Eller, for dig, der har været ude af skolen et par år.

Forudsætning for optagelse

 • Ansøgningsfrist

  Hvis du søger optagelse lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts 2024. Det er meget vigtigt, at ansøgningsfristen overholdes.

  Optagelse.dk åbner 15. januar 2024.

  Læs mere om ansøgningsfrister og optagelse på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

  Krav på optagelse

  For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, skal du:

  • have søgt rettidigt til optagelse til det nye skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen.
  • være vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

  Derudover skal du:

  For dig i 9. klasse

  For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i op til to år efter 9. klasse* skal du:

  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
  • Have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • Have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Det vil sige have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.

  Læs mere om adgangskravene for 9. klasse på ug.dk her

  For dig i 10. klasse

  Har du ikke retskrav efter 9. klasse, kan du få retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i op til et år efter afslutningen af 10. klasse*, hvis du:

  • Har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
  • Have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt.
  • Har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse.
  • Har opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

  Læs mere om adgangskravene for 10. klasse på ug.dk her

  Optagelse efter konkret vurdering

  Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen direkte efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

  Hvad er uddannelsesparathed (UPV)?

  Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

  For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer. 

  Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og i øvrigt opfylder adgangskravene.

  Læs om uddannelsesparathed

 • Ansøgningsfrist

  Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse kan du søge om optagelse helt frem til studiestart. Det anbefales dog ift. pladsfordelingen at du søger ind senest 1. marts 2024.

  Der ansøges via optagelse.dk

  Krav på optagelse

  Du kan optages uden en optagelsesprøve, hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav efter 9. eller 10. klasse, og søger om optagelse inden 1. marts 2024 senest 2 år efter at du har forladt 9. klasse, og senest 1 år efter du har forladt 10. klasse.

  Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

  Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse og ikke har retskrav på optagelse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

  Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven eller en hertil svarende eksamen efter lov om forberedende grunduddannelse, har du dog krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, og dermed ikke har retskrav på optagelse, vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. På baggrund af dette vurderer vi dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Optagelsesprøven afholdes på følgende datoer (alle dage kl. 10.00 - 14.00):

 • Onsdag den 24. april: Kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har, eller kan opnå, retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.
 • Fredag den 14. juni
 • Mandag den 1. juni
 • Tirsdag den 6. august
 • Mandag den 26. august: : Er primært målrettet de ansøgere, der efter skolestart fortryder andet uddannelsesvalg fx erhvervsuddannelse, 10. klasse eller som ikke er påbegyndt uddannelse efter 9. klasse, og som ønsker at starte på en gymnasial uddannelse. Ansøgere, der allerede er optaget på en gymnasial uddannelse, og som ønsker at skifte til en anden gymnasial uddannelse efter skolestart, kan gøre dette frem til afslutningen af grundforløbet uden at skulle aflægge optagelsesprøve, så længe betingelserne for optagelse på den pågældende gymnasiale uddannelse er opfyldt.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets side her

Er du ordblind?

Hvis du søger ind på HF særligt tilrettelagt til elever med ordblindhed, søger du på samme præmisser som alle andre.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp til at søge ind, eller har spørgsmål vedrørende hf, så kontakt os på telefon +45 87 55 32 55 eller mail hfnissum@via.dk

Bemærk også regionens optagelsesregler: https://stx.rm.dk