Uddannelsens indhold og opbygning

Uanset om du læser på den almindelige HF eller på HF særligt tilrettelagt til elever med ordblindhed, består HF af en række obligatoriske fag, en fagpakke, valgfag, et projekt- og praktikforløb på hvert semester, en større, skriftlig opgave samt andre aktiviteter.

Type

Gymnasial uddannelse

Varighed

2 år (3 år, hvis du er ordblind)

Studieby

Nørre Nissum

Studiestart

August

Praktik

Hvert semester

Obligatoriske fag

Hf består af nedenstående obligatoriske fag. (Nogle af fagene afhænger af, hvilken fagpakke du vælger):

 • Dansk (A-niveau)
 • Engelsk (B-niveau)
 • Matematik (C-niveau)
 • Naturfagspakke: geografi (C-niveau), kemi (C-niveau) og biologi (C-niveau)
 • Kulturfagspakke: historie (B-niveau), religion (c-niveau) og samfundsfag (C-niveau)
 • Enten idræt eller et kunstnerisk fag på C-niveau (blandt de kunstneriske fag i Nørre Nissum kan du vælge mellem musik, billedkunst eller drama)

På hf får du ikke standpunktskarakterer. Til gengæld er der eksamen i alle fag.

Fagpakker og valgfag

 • Fagpakken er for dig, der vil vide mere om menneskets mangfoldige liv og udvikling. For dig, der ønsker indblik i nationale og internationale samfundsmæssige forhold.

  • Samfundsfag B
  • Filosofi C eller psykologi C
  • Valgfag: Vælg mellem Religion B, Biologi B, Matematik B eller Psykologi B
 • I fagpakken får du mulighed for at dygtiggøre dig i kunstens forunderlige verden. Du kommer til at arbejde målrettet gennem øvelse i musik- eller billedkunstlokalet og bag et snurrende kamera. 

  • Musik B eller billedkunst B
  • Mediefag C
  • Valgfag: Vælg mellem Religion B, Biologi B, Matematik B, Psykologi B og Samfundsfag B
 • I fagpakken kommer du til at fordybe dig fysisk, kropsligt, teoretisk og eksperimentelt. Du vil arbejde med bl.a. fysiologi og træning, kost og livsstil, fysisk og psykisk sundhed og alle former for biologiske processer og fællesskaber.

  • Idræt B
  • Biologi B
  • Valgfag: Vælg mellem Psykologi B, Samfundsfag B, Matematik B, Religion B, Tysk C, Fysik C, Psykologi C eller Filosofi C
 • Vil du have mulighed for at tage en lang videregående uddannelse med din hf? Så skal du vælge hf uni, der giver adgang til universitetet.

  HF Uni tager afsæt i en af de eksisterende fagpakker. I fagpakken skal du samlet vælge:

  • Engelsk A
  • 3 fag på B-niveau
  • 1 fag på C-niveau

Projekt- og praktikforløb

På hvert semester er eleverne i projekt- og praktikforløb. Forløbene knytter sig til forskellige fag på hf og samarbejde og nye inputs er i højsædet.

Projekt- og praktikforløbene skal bruges til faglig fordybelse og give nye virkelighedsnære perspektiver på elevernes uddannelsesforløb. Vi arbejder med reelle og anvendelsesorienterede problemstillinger i fag og faggrupper. Det kan være på studier eller arbejdspladser gennem undersøgende og opsøgende arbejde. Grundtanken er at komme ud "med hjelm og kittel" og gennem praksis opleve nye sider af sig selv og fagene, som ikke så let kan udleves i et klasserum.

På 3. semester vælger eleverne selv, om de ønsker at komme i studie- eller jobpraktik.

 • Eksempler på studiepraktik:

  • Universitetsstudier (f.eks. dansk, engelsk, japansk, jura, mediefag, matematik, antropologi, medicin, musik, idræt, KU Science)
  • Designskolen
  • Journalistuddannelsen
  • Politiskolen
 • Eksempler på jobpraktik:

  • Sygeplejerske
  • Fysioterapi
  • Pædagog
  • Lærer
  • TV2-sporten
  • Butik
  • Gymnasiale uddannelser
  • Billund Lufthavn
  • Politiet
  • Håndværker (forskellige fag)

Andre aktiviteter

Studieaktiviteter

I løbet af året er der forskellige studieaktiviteter. Her deltager alle hf-elever på tværs af klasser. Det kan være idrætsdage, fællestimer eller forskellige kulturarrangementer.

Lektiehjælp

Allerede fra dag et er der lektiehjælp (eller timepulje, som vi kalder det) på skoleskemaet.

Du får to lektioner om ugen, hvor vi arbejder med at styrke dine kompetencer indenfor en række områder. Du får bl.a. redskaber til at blive bedre til at læse lektier, og til at arbejde med skriftlighed i fagene. Vi har både fokus på at udfordre de fagligt stærke og give ekstra tid til de, der har brug for det.

Skriveværksted

Skriveværkstedet HELT I MÅL er ikke et rum, hvor du får lektiehjælp. Det er et tidsrum og et fysisk rum, hvor du arbejder med opgaver, du ikke har fået afleveret til tiden. Skriveværkstedet har åbent fast en gang om ugen.
Læs mere om skriveværkstedet