Skriveværkstedet HELT I MÅL

En gang om ugen åbner skriveværkstedet HELT I MÅL. Skriveværkstedet er ikke et rum, hvor du får lektiehjælp. Det er et tidsrum og et fysisk rum, hvor du arbejder med de opgaver, du ikke har fået afleveret til tiden.

Pas dine afleveringsfrister

For at være studieaktiv i uddannelsen skal du aflevere dine opgaver. Det tager vi alvorligt, og derfor forventer vi, at alle passer afleveringsfristerne og sørger for at få afleveret alle opgaver i alle fag. 

At komme HELT I MÅL med afleveringsopgaver

Skriftlige opgaver, der ikke er blevet afleveret til tiden, er en sag mellem faglærer og elev. Og det er faglærerens opgave at rykke eleven for manglende skriftlige afleveringsopgaver. Hvis opgaven ikke bliver afleveret efter flere opfordringer, sendes den studerende i HELT I MÅL.

HELT I MÅL-skriveværkstedet er åbent hver mandag fra 13.45-15.20. Skriveværkstedet er noteret i luduskalenderen.

Underviseren giver eleven besked om at møde i HELT I MÅL senest fredagen inden. Beskeden overbringes mundtligt, og faglæreren sikrer sig, at der er lavet en aftale og at eleven har skrevet aftalen i sin kalender. Der er mødepligt på baggrund af aftalen.

Skriveværksted for alle

Skriveværkstedet er åbent for alle, også for de elever, der ikke er bagud med en aflevering, men som har gavn af det fastlagte tidspunkt. Hvis en elev, af en god grund, ikke kan møde i HELT I MÅL den førstkommende mandag, skal vedkommende møde ugen efter.  Er det helt umuligt for eleven at møde om mandagen, tager faglæreren kontakt til studievejledningen, som aftaler et bestemt tidspunkt med vedkommende.  Det er studievejledningens opgave at samle op på fremmøde og evt. manglende afleverede opgaver.

Manglende afleveringer betragtes som en forsømmelse af studieaktivitet

Hvad er HELT I MÅL?

  • HELT I MÅL har åbent hver mandag fra kl. 13:45-15:20
  • HELT I MÅL er et tidspunkt og et rum, hvor elever skriver ikke-færdige opgaver.
  • Hvis ikke du afleverer dine skriftlige opgaver efter flere opfordringer, bliver du sendt i HELT I MÅL
  • Der er mødepligt til HELT I MÅL
  • HELT I MÅL er åbent for alle - også for elever, der ikke mangler at aflevere opgaver