Læse- og skriveteknologi hjælper Lucas med mere tid til det sociale 

Portræt af Lucas

Lucas fandt først ud af, at han var ordblind på efterskolen i 9. klasse og ingen havde før haft mistanke om, at der skulle være vanskeligheder. Heller ikke Lucas selv.

Det var først da kravene i skolen blev mere omfattende med mere læsning og skrivning, at det gik op for Lucas, at der var noget, der ikke helt var, som det skulle være. Alligevel kom det som en overraskelse, at han blev testet ordblind. Men da han blev sat ind i, hvad det betød, var det rart at få det konstateret. Det gjorde, at Lucas kunne få læse- og skriveteknologi (LST) i form af oplæsning og skrivestøtte på efterskolen og ekstra tid til eksamen. En hjælp der nu, hvor han går på HF betyder, at han har tid til at hænge ud med vennerne på kostskolen.

En ny start

Lucas er et konkurrencemenneske. Derfor har han altid været vant til at træne og øve sig for at blive den bedste. Han arbejdede hårdt for at klare sig godt i folkeskolen og brugte meget tid på at øve sig, så derfor var der ikke tid til at dyrke venskaberne så meget. På efterskolen i 8. klasse tog han en beslutning om, at den dårlige selvtillid, han havde haft tidligere, ikke skulle spænde ben for hans måde at klare sig på fremover. Det gav ham en ny start.

I folkeskolen havde han ikke haft så mange venner, fordi han havde fokuseret mere på skolen for at blive så god, som han kunne blive. ”Jeg havde kammerater, men ikke rigtig nogen venner, og det var jeg ked af, og så kom jeg på efterskole, og kunne godt mærke, okay, det her er et nyt sted - det er en ny chance – jeg greb chancen og gjorde noget andet, end jeg plejede at gøre.”

Valget om at tage på den 3-årige HF for ordblinde i Nørre Nissum og bo på kostskolen var derfor meget naturligt for Lucas, efter han havde været på efterskole i tre år og var god til at møde nye mennesker. Det er et sted han elsker at være, som han siger. ”Det er lidt ligesom at gå på efterskole igen, men med lidt mere frie tøjler til at kunne gøre, hvad man vil. Der er også tid til at trække sig. På efterskolen har du måske to eller tre roomies, og der kan det være svært at sætte sig ned og koncentrere sig om noget. Her kan du nemmere sige – okay, jeg tager lige 1½ time, hvor jeg fokuserer på den her danskaflevering”.

Det bedste ved HF har været at blive taget rigtig godt imod som ny elev og de venskaber, der er fulgt med som en del af et trygt fællesskab. Dagen er ikke slut, når skoledagen er slut, som ofte forlænges med cykelture, beachvolley, rundbold eller andre aktiviteter for både elever på kostskolen og HF-dags-eleverne.

Læse- og skriveteknologi (LST) – en afgørende hjælp

På den 3-årige særligt tilrettelagte HF for ordblinde i Nørre Nissum oplever Lucas ordblindheden komme til udtryk ved, at det kniber med at få ordene til at hænge sammen, når han læser tekster. Her kan det være svært at koncentrere sig om at forstå, hvad der står. Derfor er det vigtigt for Lucas, at han kan bruge sin LST til at afkode de tekster, han får på HF. Han har tidligere haft andre programmer til hjælp, men bruger nu læse- og skriveprogrammet ’Appwriter’, som han synes, er det bedste program for ham. Det læser op med en behagelig stemme og virker, som det skal. Programmet hjælper ham også med at komme med ordforslag, når han skal skrive tekster – især i dansk. ”Når jeg f.eks. har skrevet et afsnit, så får jeg den til at læse det op, jeg har skrevet, og derefter retter jeg teksten igennem”.

Lærere der respekterer, at man er ordblind er vigtigt, fortæller Lucas. Derudover er det også vigtigt, at lærerne ved, hvordan man skal tackle udfordringerne, når man er ordblind. Det ville måske ville være noget andet, hvis han havde gået på en almen HF eller STX, mener han.

”Alle lærerne her ved det jo. De har fået en eller anden forståelse for, hvad ordblindhed er, så derfor er det også nemmere for dem at hjælpe os. Hvis vi laver gruppearbejde hvor almene og ordblinde har timer sammen, så er der nogen, der kan læse, og andre der kan komme med de gode ideer.. som de er gode til!”.

Læse- og skriveteknologien gør det nemmere at være social

Havde der ikke været et tilbud om en 3-årig HF for ordblinde, havde Lucas nok valgt den ordinære HF og kostskolen som sin ungdomsuddannelse. Men det ville have kostet på det sociale barometer.

Mængden af tekster og de mange nye fagbegreber, som skal læres, ville på et 2-årigt forløb med lange dage uden huller presse Lucas, der ikke ville have meget overskud og tid til at dyrke sine venner og fritidsinteresser. ”Jeg ville ikke haft særlig meget tid til at være social, fordi jeg så skulle bruge endnu længere tid på både at læse og skrive en tekst – og i det hele taget bare længere tid på at rette den igennem og koncentrere mig om det”.

Selvom læse- og skriveteknologien godt kan drille ind imellem, så er det stadig en fordel, at man som ordblind lærer at bruge LST, som en personlig strategi, der kan spare tid og ressourcer. Det er især ved skrivning, at Lucas kan mærke, han sparer tid. “Jeg bruger det, når jeg skriver.. der har jeg fået en rutine i at åbne det op og så have det på sidelinjen. Det kan godt være jeg ikke bruger det hele tiden, men når jeg så skal bruge det, så er det åbent og klart”.

Men også når der skal læses lektier i HF-fagene, oplever Lucas, at han sparer tid. “Når jeg skal læse noget, så kan jeg bedst lide at have det i hånden, samtidig med jeg får det læst op (med Appwriter). Når vi skal læse lektier i historiefaget for eksempel, så har jeg historiebogen fysisk, og så får jeg min computer til at læse det op også. Så sidder jeg og læser og hører det på samme tid. Det ville jeg ikke kunne have gjort, hvis jeg kun havde haft bogen. Dermed sparer jeg på den tid, jeg skal bruge på at forstå teksten”.

Det, at Lucas både har bogen i fysisk udgave og på computeren, gør, at han får støttet sin læseforståelse bedst muligt. Lucas fortæller også, at hvis han udelukkende havde haft bogen i fysisk udgave, ville han skulle bruge længere tid på at afkode teksten og koncentrere sig om det. Det ville have udmattet ham i en helt anden grad.

Mange ordblinde oplever et kognitivt ’overload’, når de skal læse og skrive. Batterierne bliver hurtigere drænet med det resultat, at mange føler sig udkørt eller har hovedpine, når skoledagen er ovre, da de har brugt meget af krudtet på at afkode teksterne. Med brugen af LST frigives der hestekræfter for de ordblinde HF-studerende, så energien kan bruges til at koncentrere sig om fagets indhold fremfor afkodningen.

Fremtid

De sidste to år har Lucas leget med ideen om at læse til lærer, så han kan komme tilbage i efterskoleverdenen for at undervise og være en del af det fantastiske miljø, han selv har oplevet. Han vil gerne hjælpe og være noget for andre. En anden drøm er at komme ind i hæren og tjene sin værnepligt ved Søværnet, da Lucas har en stor passion for havet.

Men Lucas har ikke travlt. Han nyder at få tingene gjort, men det skal også have lov til at tage den tid, det tager. Lige nu giver det ham ro at være i et ungdomsmiljø, hvor han har luft i skemaet og i dagligdagen til at være social, som han elsker.

Relaterede artikler