Lektiehjælp spiller en stor rolle

Allerede fra dag et er der lektiehjælp på skoleskemaet.

Lektielæsning (eller timepulje som vi kalder det) spiller en central rolle for at få det bedste udbytte af undervisningen på hf.

Styrk dine faglige kompetencer

På hf har vi et bånd med to lektioner om ugen, hvor vi arbejder med at styrke dine kompetencer indenfor en række områder. Så du får redskaber til at blive bedre til at læse lektier og til at arbejde med skriftlighed i fagene. 

Vi har både fokus på at udfordre de fagligt stærke og give ekstra tid til de, der har brug for det. 

Temaer i timepulje

  • Studiekompetencer, klasserumskultur, gruppearbejde og et aktivt læringsmiljø.
  • Matematik for begyndere, for talenter og for dem imellem.
  • Differentieret skriveværksted for begyndere med skriveblokering og forskellige skrivevanskeligheder.
  • Kreativt skriveværksted for talenter og øvede skribenter.
  • Fokus på historieopgaven i samarbejde mellem dansk og historie.
  • Hvordan skriver jeg en god naturfagsopgave?
  • Hvordan laver jeg en god fremlæggelse? Fokus på retorik og mundtlighed.
  • Eksamensangst? Gode strategier.

Allerede i introprogrammet kommer du til at arbejde med dine studiekompetencer. Det handler om at få og vedligeholde gode studierutiner fra dag 1.

 

Studenterhuset Sparta hf i VIA