Hf i Nørre Nissum - med faglige profiler

Læs om de faglige profiler  på hf

I august 2017 trådte den nye reform i kraft. Hf er stadig en gymnasial uddannelse, og uddannelsen har med reformen fået en klar profil i forhold til de øvrige gymnasiale uddannelser. Den har et mere anvendelsesorienteret præg end tidligere, og det giver nye muligheder.

Adgang til videreuddannelse

Hf bliver mere orienteret mod professionsbacheloruddannelserne - de mellemlange videregående uddannelser; som fx lærer, pædagog, ingeniør og sygeplejerske. Det vil sige, at undervisningen retter sig mod disse uddannelser og skaber et godt grundlag for at træffe et rigtigt uddannelsesvalg. Ønsker du at læse videre og tage en professionsbacheloruddannelse, skal du enten vælge fagpakken Hf Samfund og individ, Hf Krop og sundhed eller Hf Kunst og kommunikation. 

Vil du hellere tage en lang videregående uddannelse som fx jura, medicin, psykologi eller et sprogfag, skal du vælge Hf Uni-fagpakken. Det er en overbygning til fagpakkerne og giver adgang til en universitetsbachelor.

Fagpakker giver mulighed for specialisering

Noget af det nye på hf er valget af fagpakker. Med de forskellige fagpakker bliver det nu muligt at tone hf imod dine interesser og uddannelsesbehov. 

Fagpakkerne i Nørre Nissum er ikke rettet mod specielle uddannelser, men imod forskellige temaer i alle professionsuddannelser.

Undervisningen i fagpakkerne starter på det andet år. Der indgår tre praktik- og projektforløb i løbet af de to år, uddannelsen varer.

Hvad skal jeg vælge?

På hf i Nørre Nissum kan du vælge mellem fire fagpakker:

  • Hf Samfund og menneske
  • Hf Krop og sundhed
  • Hf Kunst og kommunikation
  • Hf Uni 
  • Derudover er en ny fagpakke på vej

På hf er der stadig ikke standpunktskarakterer, og der skal fortsat vælges valgfag og et kunstnerisk fag. Derudover er der en række obligatoriske fag.

Læs om de fire fagpakker