Hf i Nørre Nissum har fået nye faglige profiler

Læs om de nye faglige profiler  på hf

Fra august 2017 træder den nye hf i kraft. Stadig en gymnasial uddannelse, men med nye muligheder

Fra august 2017 er hf ændret. Meningen er, at give hf en klar profil i forhold til de øvrige gymnasiale uddannelser. Hf, som vi kender det i dag, forandrer sig på en række centrale områder. Det betyder ikke, at alt forandres, der vil stadig være elementer i uddannelsen, som er med til at skille hf ud fra de andre tre gymnasiale uddannelser.

Adgang til videreuddannelse

Hf bliver mere orienteret mod professionsbacheloruddannelserne - de mellemlange videregående uddannelser; som fx lærer, pædagog, ingeniør og sygeplejerske. Det vil sige, at undervisningen retter sig mod disse uddannelser og skaber et godt grundlag for at træffe et rigtigt uddannelsesvalg. Ønsker du at læse videre og tage en professionsbacheloruddannelse, skal du enten vælge fagpakken Hf Samfund og individ, Hf Krop og sundhed eller Hf Kunst og kommunikation. 

Vil du hellere tage en lang videregående uddannelse som fx jura, medicin, psykologi eller et sprogfag, skal du vælge Hf Uni-fagpakken. Det er en overbygning til fagpakkerne og giver adgang til en universitetsbachelor.

Fagpakker giver mulighed for specialisering

Noget af det nye på hf er valget af fagpakker. Med de forskellige fagpakker bliver det nu muligt at tone hf imod dine interesser og uddannelsesbehov. 

Fagpakkerne i Nørre Nissum er ikke rettet mod specielle uddannelser, men imod forskellige temaer i alle professionsuddannelser.

Undervisningen i fagpakkerne starter på det andet år. Der indgår tre praktik- og projektforløb i løbet af de to år uddannelsen varer.

Hvad skal jeg vælge?

På hf i Nørre Nissum kan du vælge mellem fire fagpakker:

  • Hf Samfund og menneske
  • Hf Krop og sundhed
  • Hf Kunst og kommunikation
  • Hf Uni 

De fire fagpakker er sammensat af to fag, som er bestemt på forhånd, samt valgfag efter eget ønske.

På hf er der stadig ikke standpunktskarakterer, og der skal fortsat vælges valgfag og et kunstnerisk fag. Derudover er der en række obligatoriske fag.

Læs om de fire fagpakker