Bestemmelser og regler for hf i Nørre Nissum

Læs om regler og love for hf

Vi forventer, at alle bidrager til at opretholde det gode studiemiljø.

På hf i Nørre Nissum har vi et levende og engagerende studiemiljø i undervisningen. For at det kan lade sig gøre, er den vigtigste forudsætning, at alle lever op til regler for almindelig god opførsel.

Det kræver, at alle udviser hensyn og tolerance overfor andre elever, undervisere og stedets øvrige personale.

Vi forventer, at alle elever bidrager til opretholdelse af et godt studiemiljø.

I vores studie- og ordensregler finder I reglerne for hf i Nørre Nissum.

Læs bestemmelser og regler (pdf)

Godt undervisningsmiljø og klare retningslinjer

Formålet med reglerne er at bidrage til et godt undervisningsmiljø og give eleverne klare retningslinjer for deltagelse i undervisningen.

Studie- og ordensregler er inddelt i fire kategorier: 

1. Regler for almindelig orden og samvær

2. Regler for studieaktivitet

3. Rusmiddelpolitikken – alkohol og euforiserende stoffer

4. Tobaksfri uddannelse