Om os

Vi har fokus på høj faglighed, god trivsel, plads til forskellighed, tætte relationer, medbestemmelse og aktiviteter, der skaber fællesskab. Vi er et uddannelsessted der byder indenfor - også efter skoletid. 

Hvad kendetegner os?

Fællesskab og plads til forskellighed

Vi har stort fokus på tætte relationer, medbestemmelse, aktiviteter, der skaber fællesskab, og at der er plads til forskellighed. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde HF særligt tilrettelagt til elever med ordblindhed.

 

Høj faglighed og god trivsel

Vi lægger vægt på høj faglighed og god trivsel. Derfor er vi er stolte over at have en undervisningskultur med fokus på at lære frem for at præstere.

Lille by - stort liv

Nørre Nissum er en mindre vestjysk by midt i naturskønne omgivelser med kun fem minutter til Limfjorden. Byen ligger 10 km fra Lemvig og 15 km fra Struer. Her er gode transportmuligheder til Nørre Nissum og til resten af landet.

Byen har cirka 1.000 indbyggere, men fordi der er seks uddannelsesinstitutioner i byen, er der masser af liv og aktiviteter i området.

Hent kort over hf i Nørre Nissum

Få et dybere indblik

 • Hf er en gratis ungdomsuddannelse. Du skal dog påregne udgifter til ekskursioner og studieture.

  Når du er blevet optaget på hf, beder vi dig indbetale et depositum på 500 kroner. Beløbet dækker en stor del af rejseudgiften på 1. hf. Vi forsøger at gøre rejseudgifterne så lave som muligt på rejsen til udlandet på 2. år. Man skal regne med en udgift på cirka 2.500-3.000.

  SU (Statens Uddannelsesstøtte)

  Du kan søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på uddannelsen, og når du har bekræftet, at du ønsker pladsen. Du kan dog tidligst søge 1 måned, før du starter på din uddannelse.
   
  For at få SU, skal du være 18 år. Er du under 18 år, kan du først få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. For at ansøge om SU, skal du søge elektronisk på selvbetjeningssystemet minSU. Du skal bruge dit MitID for at logge på. 

  Hvem kan søge om SU?

  Du skal normalt være dansk statsborger for at kunne få SU. Men udenlandske statsborgere har mulighed for at blive ligestillet med danske statsborgere, og dermed blive godkendt til at søge SU. Læs om SU på su.dk.

  Har du brug for hjælp, kan du kontakte studieadministrativ partner Trine Karstoft, +45 87 55 32 63, eller studieadministrativ partner Mette Agger Weibel, +45 87 55 32 89.

 • På hf i Nørre Nissum har vi et levende og engagerende studiemiljø i undervisningen. For at det kan lade sig gøre, er den vigtigste forudsætning, at alle lever op til regler for almindelig god opførsel. Det kræver, at alle udviser hensyn og tolerance overfor andre elever, undervisere og stedets øvrige personale. Vi forventer, at alle elever bidrager til opretholdelse af et godt studiemiljø.

  Find studie- og ordensregler (pdf)

  Reglerne er inddelt i fire kategorier: 

  1. Regler for almindelig orden og samvær
  2. Regler for studieaktivitet
  3. Rusmiddelpolitikken – alkohol og euforiserende stoffer
  4. Tobaksfri uddannelse

  Formålet med reglerne er at bidrage til et godt undervisningsmiljø og give eleverne klare retningslinjer for deltagelse i undervisningen.

  Lov og bekendtgørelse

  Læs Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

  Læs Lov om gymnasiale uddannelser

 • Studentertilfredshedsundersøgelse

  Uddannelsen har gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2016.

  Undervisningsmiljøvurderingen er omfattet af studentertilfredshedsundersøgelsen, og der bliver udarbejdet en handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelsen jævnfør VIAs kvalitetssystem.

  Kvalitetssikring og evaluering

  HF Nørre Nissum kvalitetssystem 2023/24 (PDF)

  HF Nørre Nissum selvevaluering, resultatvurdering og opfølgningsplan 2023/24 (PDF)

  HF Nissum kvalitetssystem, selvevaluering og opfølgningsplan 2022/23 (PDF)

  HF Nissum trivselsmåling 2023/24 (PDF)

  Karakterer og statistikker

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser


 • På HF i Nørre Nissum kan du få individuel vejledning fra Studievalg Danmark, Center Midt- og Vestjylland. Vejleder Birgitte Haubjerg tilbyder individuel vejledning, og tider kan bookes af alle årgange. Derudover kan du få kollektiv vejledning om videregående uddannelse for alle årgange i løbet af året.

  Studievalg.dk vejleder om:

  • Videregående uddannelse
  • Optagelse
  • Tvivl og valg
  • Adgangskrav
  • Kvote 1 og 2
  • Supplering
  • Sabbat
  • Job og karriere
  • Erhvervsuddannelse
  • Efteruddannelse

  Kontakt:

  Hvis Birgitte ikke er på skolen, når du har brug for vejledning, er du velkommen til at sende en mail.

  Studie- og karrierevejleder Birgitte Haubjerg

  E: bih@studievalg.dk

  Birgitte Haubjerg  

  Nyttige links

  HUSK! Du kan også booke vejledning hos Studievalg Danmark, efter du er blevet student.
  Vi træffes derudover også på mail, telefon og zoom.

  Se mere på Studievalg.dk

Seneste nyt