Søg ind på hf i Nørre Nissum

Hvordan søger du om optagelse?

Du kan søge ind på hf både efter 9. og 10. klasse. Eller hvis det er flere år siden, du gik ud af skolen. 

Hf er både for dig, der kommer lige fra 9. eller 10. klasse. Eller, for dig, der har været ude af skolen et par år.

Hvor skal jeg søge ind?

Du søger ind gennem:

optagelse.dk

For dig, der går i 9. eller 10. klasse

Hvis du søger optagelse på en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx og hf) lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts.

Når du har søgt om optagelse, får du reserveret en plads på uddannelsen. Hvis du har søgt om optagelse på flere uddannelser i prioriteret rækkefølge, vil du inden 1. maj få svar på, hvilken uddannelse, du har fået reserveret plads på.

Når du har været til prøverne i folkeskolens afgangseksamen, og den eller de uddannelser du søger ind på, har modtaget resultaterne, vurderer de, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Der afholdes to optagelsesprøver og en sygeprøve hvert år.

Den tidlige optagelsesprøve ligger i 14. juni, den sene optagelsesprøve 6. august og sygeprøven ligger 16. august.

For dig, der er gået ud af 9. eller 10. klasse

Søger du om optagelse efter, at du har forladt grundskolen, kan du kontakte institutionen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse.

Du skal dog altid søge via optagelse.dk.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at du, hvis du ønsker at få reserveret en plads på en bestemt uddannelse, skal søge om optagelse inden 1. marts.

Hvis du søger om optagelse på uddannelsen til hf-eksamen, vil du kunne optages på baggrund af en standardiseret vurdering, hvor uddannelsen vurderer dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Har du spørgsmål om hf?

Hvis du har brug for hjælp til at søge ind, eller har spørgsmål vedrørende hf, så kontakt os på:

T: +45 87 55 32 55

E: hfnissum@via.dk

Hjælp til at søge ind

Du kan søge ind på hf i Nørre Nissum på flere måder. Både, hvis du kommer lige fra 9. klasse, eller lige fra 10. klasse. Eller hvis du har været ude af skolen efter endt skolegang. Læs om de forskellige muligheder:

For dig, der søger ind efter 9. klasse

For dig, der søger ind efter 10. klasse

For dig, der ikke søger ind direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvad er uddannelsesparathed/UPV

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.
For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og i øvrigt opfylder adgangskravene.
.