Søg ind på hf i Nørre Nissum

Hvordan søger du om optagelse?

Du kan søge ind på hf både efter 9. og 10. klasse. Eller hvis det er flere år siden, du gik ud af skolen. 

Hf er både for dig, der kommer lige fra 9. eller 10. klasse. Eller, for dig, der har været ude af skolen et par år.

Hvor skal jeg søge ind?

Du søger ind gennem:

optagelse.dk

For dig, der går i 9. eller 10. klasse

Hvis du søger optagelse på en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx og hf) lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts.

Når du har søgt om optagelse, får du reserveret en plads på uddannelsesinstitutionen. Hvis du har søgt om optagelse på flere uddannelsesinstitutioner i prioriteret rækkefølge, vil du inden 1. maj få svar på hvilken uddannelsesinstitution, du har fået reserveret plads på.

Når du har været til prøverne i folkeskolens afgangseksamen, og den eller de uddannelsesinstitutioner du søger ind på, har modtaget resultaterne, vurderer de, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Der afholdes to optagelsesprøver og en sygeprøve hvert år.

Optagelsesprøven afholdes på følgende datoer (alle dage kl. 10.00 - 14.00)

  • onsdag den 29. april (kun for elever der på dette tidspunkt ved, at de skal til optagelsesprøver pga. fx manglende fremmedsprog eller prøvefri 9. klasse)
  • fredag den 12. juni
  • mandag den 29. juni
  • tirsdag den 4. august

For dig, der er gået ud af 9. eller 10. klasse

Søger du om optagelse efter, at du har forladt grundskolen, skal du søge om optagelse inden 1. marts, hvis du ønsker at få reserveret en plads. 

Du skal dog altid søge via optagelse.dk.

Hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav efter 9. klasse og søger om optagelse senest 2 år efter, at du har forladt 9. klasse, kan du optages uden en optagelsesprøve. Du skal dog søge om optagelse inden 1. marts det år, hvor du ønsker optagelse. 

Hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav efter 10. klasse og søger om optagelse senest 1 år, efter at du har forladt 10. klasse, kan du optages uden en optagelsesprøve. Du skal dog søge om optagelse inden 1. marts det år, hvor du ønsker optagelse.

Hvis du søger om optagelse på uddannelsen til hf-eksamen (og ikke har retskrav på optagelse), vil du kunne optages på baggrund af en standardiseret vurdering, hvor uddannelsesinstitutionen vurderer dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Har du spørgsmål om hf?

Hvis du har brug for hjælp til at søge ind, eller har spørgsmål vedrørende hf, så kontakt os på:

T: +45 87 55 32 55

E: hfnissum@via.dk

Hjælp til at søge ind

Du kan søge ind på hf i Nørre Nissum på flere måder. Både, hvis du kommer lige fra 9. klasse, eller lige fra 10. klasse. Eller hvis du har været ude af skolen efter endt skolegang. Læs om de forskellige muligheder:

For dig, der søger ind efter 9. klasse

For dig, der søger ind efter 10. klasse

For dig, der ikke søger ind direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvad er uddannelsesparathed/UPV

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.
For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og i øvrigt opfylder adgangskravene.
.