Din økonomi

Hf er en gratis ungdomsuddannelse. Du skal dog påregne udgifter til ekskursioner og studieture.

Når du er blevet optaget på hf, beder vi dig indbetale et depositum på 500 kroner. Beløbet dækker en stor del af rejseudgiften på 1. hf.

Vi forsøger at gøre rejseudgifterne så lave som muligt på rejsen til udlandet på 2. år. Man skal regne med en udgift på cirka 2.500-3.000.

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Du kan søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på uddannelsen, og når du har bekræftet, at du ønsker pladsen. Du kan dog tidligst søge 1 måned, før du starter på din uddannelse.
 
For at få SU, skal du være 18 år. Er du under 18 år, kan du først få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

For at ansøge om SU, skal du søge elektronisk på selvbetjeningssystemet minSU. Du skal bruge dit NemID for at logge på. 

Hvem kan søge om SU?

Du skal normalt være dansk statsborger for at kunne få SU. Men udenlandske statsborgere har mulighed for at blive ligestillet med danske statsborgere, og dermed blive godkendt til at søge SU.
Læs om su på su.dk

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Murielle De Smedt, studieadministrativ partner.

T: +45 87 55 32 89

E: muds@via.dk