Almen hf

Hf er en gymnasial uddannelse, der giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelser

Mange valgmuligheder

I løbet af året er der forskellige studieaktiviteter. Her deltager alle hf-elever på tværs af klasser. Det kan være idrætsdage, fællestimer eller forskellige kulturarrangementer.

Almen hf på VIA i Nørre Nissum

Hf består af en række obligatoriske fag, en fagpakke, et valgfag og en større, skriftlig opgave. Fagene følger de gymnasiale niveauer – A, B og C.

Obligatoriske fag

Hf består af en række obligatoriske fag. Nogle af fagene afhænger af, hvilken fagpakke du vælger. 

Alle skal have:

  • Dansk (A-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)
  • Matematik (C-niveau)
  • Naturfagspakke: geografi (C-niveau), kemi (C-niveau) og biologi (C-niveau)
  • Kulturfagspakke: historie (B-niveau), religion (c-niveau) og samfundsfag (C-niveau)
  • Enten idræt eller et kunstnerisk fag på C-niveau (blandt de kunstneriske fag i Nørre Nissum kan du vælge mellem musik, billedkunst eller drama)

Innovationsuge

En gang om året er der innovationsuge på hf i Nørre Nissum. I den uge får du, sammen med dine klassekammerater, en udfordring som I skal arbejde på at løse igennem hele ugen. Vi har haft forskellige politiske emner, temaer, der handler om at forandre verden. Et andet emne handlede om at holde en fest uden økonomisk støtte. Og flere elever har øvet sig i at blive rigtig gode til at fremlægge en idé bedst muligt. 

To elever i en biologitime på VIA hf i Nr Nissum

Læs, hvad eleverne siger om Innovationsugen