Uddannelsen i tal

Find juridiske dokumenter, handleplaner, undersøgelser m.m. fra hf i Nørre Nissum.

Frank Jensen Studentertilfredshed

Uddannelsen har gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2016.

Undervisningsmiljøvurderingen er omfattet af studentertilfredshedsundersøgelsen, og der bliver udarbejdet en handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelsen jævnfør VIAs kvalitetssystem.

Kvalitetssikring og evaluering

Plan for evaluering af undervisning (pdf)

Bekendtgørelse

Se karakterer og statistikker