Skriveværkstedet HELT I MÅL

HELT I MÅL er et fast tidspunkt hver uge med plads til at arbejde med afleveringsopgaver

En gang om ugen åbner skriveværkstedet HELT I MÅL.

Skriveværkstedet er ikke et rum, hvor du får lektiehjælp. Det er et tidsrum og et fysisk rum, hvor studerende arbejder med opgaver, de ikke har fået afleveret til tiden.

Pas dine afleveringsfrister

For at være studieaktiv i uddannelsen, skal du aflevere dine opgaver. Det tager vi alvorligt, og derfor forventer vi, at alle passer afleveringsfristerne. Og sørger for at få afleveret alle opgaver i alle fag. 

At komme HELT I MÅL med afleveringsopgaver

Skriftlige opgaver, der ikke er blevet afleveret til tiden, er en sag mellem faglærer og studerende. Og det er faglærerens opgave at rykke den studerende for manglende skriftlige afleveringsopgaver. Hvis opgaven ikke bliver afleveret efter flere opfordringer, sendes den studerende i HELT I MÅL.

HELT I MÅL-skriveværkstedet er åbent hver tirsdag fra 14.05-15.40. Skriveværkstedet er noteret i luduskalenderen.

Underviseren giver den studerende besked om at møde i HELT I MÅL senest fredagen inden. Beskeden overbringes mundtligt og faglæreren sikrer sig, at der er lavet en aftale. Og, at den studerende har skrevet aftalen i sin kalender. Der er mødepligt på baggrund af aftalen.

Skriveværksted for alle

Skriveværkstedet er åbent for alle, også for de studerende, der ikke er bagud med en aflevering, men som har gavn af det fastlagte tidspunkt. Hvis en studerende, af en god grund, ikke kan møde i HELT I MÅL den førstkommende tirsdag, skal vedkommende møde ugen efter.  Er det helt umuligt for den studerende at møde om tirsdagen, tager faglæreren kontakt til studievejledningen, som aftaler et bestemt tidspunkt med vedkommende.  Det er studievejledningens opgave at samle op på fremmøde og evt. manglende afleverede opgaver.

Manglende afleveringer betragtes som en forsømmelse af studieaktivitet

HELT I MÅL - få styr på dine afleveringer

  • HELT I MÅL har åbent hver tirsdag fra kl. 14:05-15:40
  • HELT I MÅL er et tidspunkt og et rum, hvor studerende skriver ikke-færdige opgaver. 
  • Hvis ikke du afleverer dine skriftlige opgaver efter flere opfordringer, bliver du sendt i HELT I MÅL
  • Der er mødepligt til HELT I MÅL
  • HELT I MÅL er åbent for alle - også for studerende, der ikke mangler at aflevere opgaver