Lektiehjælp spiller en stor rolle

Allerede fra dag et er der lektiehjælp på skoleskemaet.

Lektielæsning spiller en central rolle for at få det bedste udbytte af undervisningen på hf.

Hjælp til at aflevere opgaver

Det gælder både almindelige lektier, der dækker forberedelsen til næste dags undervisning. Og når det handler om at aflevere opgaver og rapporter til de forskellige fag.

På hf i Nørre Nissum er der ekstra ressourcer til at støtte den enkelte elevs arbejde i og omkring fagene.

Lektietimerne ligger primært på 1. hf i matematik og naturfag. 

Generelle studiekompetencer

Ved siden af lektiehjælpen er der også en række værkstedstimer på skemaet. Her arbejder vi med at styrke de generelle studiekompetencer som fx:

  • at tage gode notater
  • at søge viden i forbindelse med opgaveskrivning
  • at støtte forskellige skriveprocesser

Allerede i introprogrammet kommer du til at arbejde med dine studiekompetencer. Det handler om at få og vedligeholde gode studierutiner fra dag 1.

 

Studenterhuset Sparta hf i VIA